Kontakt

E-mail: obchod@zumio.eu

Tel. č.:

 

MR Martina s. r. o., sídlo: Gerlachovská 18, 04001 Košice,

IČO: 36 202 533,

DIČ: 2020047359

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Košice I, vl. č. 12043/V